טיפול רגשי בילדים

טיפול רגשי לילדים

טיפול פסיכולוגי בילדים נועד לספק מרחב בטוח עבור הילד להתמודדות עם קשיים ומצוקות שונים. בין אם מדובר באירועי חיים עמם זקוק הילד לעזרה ובין אם בקשיים התפתחותיים או תפקודיים אחרים, מטרת הטיפול לסייע לילד להתגבר על המכשולים ולהשיב את מסלול ההתפתחות התקין לחייו.

הטיפול מאפשר לילד לבטא את עולמו הפנימי, לעבד את רגשותיו ומחשבותיו ולחבר ביניהם וכך להתמודד עם קשייו או מצוקותיו בצורה מוצלחת ומיטיבה.

הטיפול יכול להתנהל בערוצים מילוליים, התנהגותיים ו/או משחקיים, בהתאם לגילו של הילד, לסימפטומים וליכולותיו וצרכיו.

כך למשל, למול חרדה או התלכלכות, אני נוהגת לשלב אלמנטים התנהגותיים כחשיפה הדרגתית ותכניות חיזוקים וכן בטיקים, תלישת שיער וב-OCD העבודה בעלת מרכיב מרכזי התנהגותי, על מנת להביא להקלה ושיפור מיידיים בסימפטומים אלו.

בקרב ילדים צעירים, הטיפול לרוב אינו ורבלי מאוד, משום שהערוץ המילולי אינו תמיד מפותח דיו ולרוב אינו ערוץ התקשורת העיקרי. 

במקום, ילדים רבים מתנהגים את צרכיהם ומצוקותיהם.

התנהגויות אלו יכולות לכלול התפרצויות כעס וקשיים בויסות עצמי, תלותיות, הרטבה, התלכלכות, התיילדות או ביטויי רגרסיה אחרים.

המשחק הוא למעשה המרחב דרכו ילדים רבים מעבדים את חוויותיהם. על כן גם בטיפול אני משתמשת במדיום זה.

המשחק מאפשר לילד להרחיק תכנים המעסיקים ומטרידים אותו ולהשליכם לעבר דמויות ועולם אחר וכך ניתן לגעת בהם מבלי שיאיימו על העצמי ובאופן הזה לעבדם.

דרך המשחק הילד מתנסה באפשרויות שונות של עיבוד והתייחסות. כך, הוא מרחיב את אופן ההתבוננות שלו על סיטואציות, מתרגל נקודות מבט ותפקידים שונים ויכול להבין טוב יותר סיטואציות שונות, לפתח יכולת אמפתיה וללמוד לווסת עצמו רגשית. 

טיפול משמעותי במשחק מושתת על יצירת קשר בטוח עם המטפל ודורש עקביות המאפשרת לתהליכי קשר להתפתח. המטפל מומלץ שיהיה בקיא ורגיש לשפת הילד (בין אם מילולית ובין אם משחקית) וידע להתכוונן אליו על מנת לסייע לו לעבד את התכנים העולים בצורה טובה ומיטיבה, לחבר בין הרגש לקוגניציה ולפתח את יכולת ההסמלה.

 

הטיפול בילד מלווה בעבודה עם ההורים, בהיותם סוכני השינוי העיקריים עבור הילד.

לקשר הורה-ילד מקום מרכזי בעבודתי הטיפולית.

מטרת הטיפול לסייע לילד בקשיו, אך גם לחזק את הקשר והתקשורת בין הילד להוריו לטובת סביבה ביתית ומשפחתית הרמונית יותר. 

 

על הדרכת הורים    כאן